Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

Mijn naam is Naomi Zijl-Varekamp en ik ben afgestudeerd kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit Leiden. Sinds 2009 heb ik veel praktijkervaring opgedaan in de behandeling en diagnostiek van kinderen met leerproblemen, met name dyslexie, maar ook dyscalculie. Tevens heb ik veel intelligentieonderzoeken gedaan. In 2014-2015 heb ik mijn horizon verbreed door het volgen van de opleiding ‘Brain Therapy’. Vervolgens ben ik in 2016 mijn eigen neurofeedbackpraktijk gestart. Mijn missie was (en is) om een alternatieve of aanvullende behandeling te kunnen bieden naast de reguliere behandelmethodes zoals het gebruik van medicatie.

De link tussen hersenactiviteit en gedrag fascineert mij. Bij elke behandeling geeft het mij weer voldoening als ik van cliënten terug hoor dat het trainen van de hersenactiviteit goede resultaten heeft opgeleverd in het gedrag. Meer rust en overzicht in het hoofd, lekkerder in de vel zitten, tot betere resultaten komen op school of werk, en ook beter slapen. Ik richt mij op de talenten van een persoon en heb aandacht voor de specifieke klachten in plaats van een gegeven label. Daarnaast kijk ik ook graag samen met een cliënt (of zijn/haar ouders) wat er voor mogelijkheden zijn voor verbeteringen in de levensstijl. Want ik ben er van overtuigd dat ook daar winst mee valt te behalen.

 

Over Breinblinker


Breinblinker maakt deel uit van het landelijke netwerk Brain & Mind Care (BMC) waarin onderlinge expertise uitgewisseld wordt. BMC zet zich in voor kwalitatief hoogwaardige (Q)EEG hersenmetingen en neurofeedbacktrainingen. BMC praktijken zullen alleen neurofeedback als behandeling adviseren als er een indicatie voor is. De indicatie wordt gesteld als klachten en hersenactiviteit overeenkomen, dit wordt gemeten tijdens een intake. Alle bij BMC aangesloten therapeuten zijn geschoold op HBO of WO niveau in een relevante richting en hebben daarnaast een aanvullende opleiding tot neurofeedbacktherapeut gevolgd. Bovendien volgen zij ieder jaar de nodige bijscholing. De psycholoog van Breinblinker blijft continu op de hoogte van de ontwikkelingen en wetenschappelijke onderzoeken rondom neurofeedbacktherapie, waardoor altijd gewerkt wordt volgens de nieuwste inzichten.

Breinblinker is aangesloten bij de beroepsvereniging de NFG.

Registratienummer van de NFG: 8299

Naomi Zijl-Varekamp is tevens geregistreerd bij het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

SKJ Algemene informatie over registratie

De psycholoog van Breinblinker voldoet aan de Wkkgz. De Wkkgz is sinds 1 januari 2017 een wettelijke verplichting.  Indien u een klacht heeft over de werkwijze of behandeling bij Breinblinker, kunt u deze pagina van de NFG raadplegen.

Breinblinker hanteert tevens een kwaliteitssysteem waarvan QualityinCare B.V. heeft vastgesteld dat het voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wtza, Wkkgz en de Wmo. Zie het certificaat dat door Quality in Care B.V. op 10 augustus 2023 is uitgegeven.

Breinblinker maakt gebruik van een Privacy Policy en heeft de volgende Algemene Voorwaarden.

BTW-identificatienummer: NL002011388B12