Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

Tarieven

 

Vrijblijvend informatiegesprek gratis

Tijdens dit gesprek kunnen wij u een beeld geven van wat neurofeedback is en alle vragen die u heeft omtrent neurofeedback beantwoorden. We kunnen ook bespreken of neurofeedback wat voor uw kind is. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

 

Intake en voormeting €160,00

Een intake inclusief voormeting duurt ongeveer 90 minuten. Tijdens de intake wordt de hulpvraag in kaart gebracht, de anamnese besproken en een uitgebreide QEEG hersenmeting gedaan. Van de uitkomst van deze meting ontvangt u een schriftelijke rapportage. Deze rapportage zullen wij toelichten middels een gesprek. Tevens geven wij u advies ten aanzien van de behandeling.

 

Neurofeedbackbehandeling €65,00

We trainen de hersenen van u of uw kind zodat ze leren de gewenste activiteit te vertonen. Elke behandeling duurt 45 minuten.

 

Tussenmeting €160,00

Tijdens de tussenmeting evalueren wij met u de vooruitgang de behandeling. Ook doen we een uitgebreid QEEG hersenonderzoek om de veranderingen op hersenniveau in kaart te brengen. Er wordt een evaluatieverslag gemaakt en met u besproken. Daarnaast overleggen wij met u of we de behandeling gaan voortzetten.

 

Tarieven aanvullende diensten

 

Intelligentieonderzoek (WISC V) €380,00

(inclusief hersenmeting: €520,00)

Door middel van een intelligentieonderzoek kan er meer inzicht in de sterke en zwakke cognitieve capaciteiten van uw kind worden verkregen. Het onderzoek is inclusief intake, testafname (ongeveer 2 uur), verslaglegging en bespreking van het verslag. Het intelligentieonderzoek kan ook gecombineerd worden met een hersenmeting, waarbij er twee aparte afspraken worden gemaakt.

Het intelligentieonderzoek vindt plaats op onze vestiging of op de school van uw kind (in overleg).

 

Psycho-educatie €65,00

Door middel van psycho-educatie leert uw kind zichzelf beter kennen, waardoor hij/zij beter voor zichzelf kan zorgen en weet hoe anderen kunnen ondersteunen. Bij Breinblinker wordt psycho-educatie vooral ingezet tijdens het afbouwtraject van de neurofeedbackbehandeling.

Vergoedingen

De behandelingen van Breinblinker worden door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit het aanvullende pakket onder de noemer ‘psychosociale therapie’. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat u heeft. Breinblinker is aangesloten bij de beroepsvereniging de NFG. In het NFG vergoedingenoverzicht 2024 is per zorgverzekeraar te zien met welke pakketten vergoeding mogelijk is.

Hou de volgende gegevens bij de hand indien u navraag doet bij uw zorgverzekeraar:

Registratienummer de NFG: 8299

Registratienummer koepelorganisatie RBCZ: 810399R

AGB praktijkcode: 94062378
AGB therapeutcode: 90101372