Verzwaarde deken helpt bij slaapproblemen

8 januari 2021

Verzwaarde dekens zijn een veilige en effectieve interventie bij de behandeling van slapeloosheid, volgens Zweedse onderzoekers. Zij ontdekten dat bij patiënten met psychiatrische aandoeningen de slaap verbeterde. Deelnemers van het onderzoek rapporteerden een significant verminderde slapeloosheid, beter slaaponderhoud, een hoger activiteitenniveau overdag en verminderde symptomen van vermoeidheid, depressie en angst.

Een mogelijke verklaring voor het kalmerende en slaapbevorderende effect is de druk die de verzwaarde deken uitoefent op verschillende punten van het lichaam, waardoor het gevoel van aanraking wordt gestimuleerd, vergelijkbaar met acupressuur en massage.

Bij het onderzoek waren 120 volwassenen betrokken bij wie eerder klinische slapeloosheid en een gelijktijdig optredende psychiatrische stoornis waren vastgesteld zoals depressieve stoornis, bipolaire stoornis, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit of gegeneraliseerde angststoornis.

Voor meer informatie zie het artikel van GGZ nieuws