Thuis de hersenen trainen: Hoe kun je de hersenen trainen bij ADHD?

16 april 2020

Door de Corona-crisis liggen ook de neurofeedbackbehandelingen van Breinblinker stil. Dat is vervelend voor de cliënten die midden in een behandeltraject zaten, want neurofeedback gedijt juist goed bij continuïteit; wekelijkse behandelsessies waarin de hersenen worden getraind. Je zou het kunnen vergelijken met het trainen van je spieren in de sportschool. Besluit je een paar weken niet te sporten? Dan zal je geleidelijk aan merken dat je weer minder sterk wordt. Eén voordeel is wel: als je al langere tijd wekelijks getraind hebt (minimaal 10 á 15 sessies) dan zal je brein het op een later moment weer snel oppakken. Je hoeft dus niet meer helemaal van voor af aan te beginnen.

Sommige psychologische behandelingen kunnen nog op afstand worden voortgezet, telefonisch of door middel van beeldbellen. Dat is met neurofeedback helaas niet mogelijk. Een vraag die ik van cliënten wel eens krijg: “Is er dan niet iets wat we thuis kunnen doen om de behandeling te bevorderen?” Het meten van de hersenactiviteit en het geven van een directe terugkoppeling (operant conditioneren) op het voorkomen van bepaalde hersengolven is thuis helaas niet mogelijk.

Maar wat is dan wel mogelijk? Dat is een beetje afhankelijk van de klachten!

 

In dit artikel meer informatie over wat je thuis kunt doen als je moeilijkheden ervaart op het gebied van ADHD. Zoals concentratieproblemen, impulsiviteit, en hyperactiviteit.

 

In de neurobiologie is één van de bekendste verklaringen voor ADHD de “Dopamine Transfer Deficit” theorie welke aangeeft dat de activiteit van de (motiverende) dopaminecellen bij mensen met ADHD sneller uitdooft. Dit zorgt voor een afwijkende reactie op beloning en ook een andere manier van leren. Mensen met ADHD zijn gevoelig voor directe beloningen, maar kunnen niet zoveel met een uitgestelde beloning. In het dagelijks leven komt deze uitgestelde beloning juist veel voor. Bijvoorbeeld: je moet huiswerk leren voor een toets die je morgen hebt en waar je dan volgende week een cijfer voor krijgt (zodat je aan het einde van het schooljaar over gaat naar de volgende groep en je uiteindelijk een goede vervolgopleiding kunt doen, etc.)

Bij kinderen met ADHD moet de beloning dus concreet en direct zijn én er is meer motivatie om een taak uit te voeren als daar een beloning aan gekoppeld is. Daarnaast is er meer beloning nodig dan bij andere kinderen om tot optimale prestaties te komen. Bovendien leren kinderen met ADHD juist slechter van hun fouten.

Op basis van bovenstaande theorie kan in elk geval gesteld worden dat het belangrijk is om kinderen met ADHD zoveel mogelijk positief te benaderen. Een negatieve aanpak die vooral gericht is op het ongewenste gedrag en dingen die niet mogen zal averechts werken.

TIPS!

Met bovenstaande informatie kunnen de volgende tips gegeven worden voor het thuis trainen van de hersenen:

  • Geef regelmatig waardering en aandacht voor de dingen die uw kind goed heeft gedaan. Ook als uw kind het heel hard geprobeerd heeft, maar het niet gelukt is.
  • Reageer direct op het positieve gedrag (dit doen we bij neurofeedbacktherapie ook!).
  • Probeer negatief gedrag niet te veel aandacht te geven en te negeren.
  • Beloningen zoals even de duim opsteken, een complimentje of knuffel geven kunnen vaak al werken. Is dit bijvoorbeeld voor het werken aan schoolwerk niet voldoende? Denk dan eens aan het sparen van punten, fiches of stickers die bijvoorbeeld na het behalen van 5 of 10 punten kunnen worden ingeruild voor een activiteit of cadeautje.
  • Activiteiten als beloning: samen lezen of een spelletje doen, een computerspelletje spelen, even de energie kwijt kunnen door buiten een rondje te rennen, of gewoon lekker een uurtje vrij hebben om zelfstandig te spelen.
  • Bespreek de dag ervoor al met elkaar de planning van de volgende dag: het schoolwerk, maar ook de leuke dingen die het kind kan verdienen met hard werken.
  • Is uw kind al wat ouder? Dan kan hij of zij misschien zichzelf al een traktatie geven na hard werken. Ondersteun hierbij indien nodig.
  • Maak het schoolwerk concreet, zodat het voor uw kind duidelijk is waarom hij iets leert. Is er bijvoorbeeld met rekenen geoefend met gewichten? Bak dan eens koekjes waarbij je bijvoorbeeld goed let op de hoeveelheid gram meel. Vindt uw kind lezen vervelend? Lees dan eens een handleiding van een auto als hij later auto-monteur wil worden.