Groot percentage van kinderen met autisme heeft psychische problemen

20 januari 2021

Onderzoek in de Verenigde Staten toont dat een groot aantal kinderen in het autisme spectrum kampen met psychische problemen m.b.t. het gedrag, angst, depressie of ADHD.

Autisme, of autismespectrumstoornis (ASS), is een complexe hersenontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme kunnen moeite hebben met communiceren en sociaal omgaan. Ze vertonen vaak beperkte, zich herhalende gedragspatronen. De term “spectrum” weerspiegelt het feit dat de symptomen sterk kunnen verschillen van persoon tot persoon.

Er is iets specifieks aan autisme dat deze psychische problemen vergroot, en het geldt niet alleen voor angstgevoelens, maar ook voor depressie, gedragsproblemen en aandachtsproblemen. Hoe langer de psychische problemen blijven bestaan ​​en verslechteren, hoe moeilijker ze kunnen worden behandeld. Het is daarom belangrijk om de problemen vroeg te ondervangen.

Voor het artikel op GGZ-nieuws, zie:

Groot percentage van kinderen met autisme heeft psychische problemen – (ggznieuws.nl)