ADHD-medicatie weinig effect op schoolprestaties

3 juni 2020

Sommige leerkrachten sturen bij kinderen met concentratieproblemen of bewegingsonrust aan op onderzoek naar ADHD. Het gedrag van deze kinderen wordt in de klas vaak als storend ervaren. Als er eenmaal een diagnose ADHD is gesteld, wordt er meestal geadviseerd om te starten met medicatie zoals Methylfenidaat. Ouders zijn hier vaak helemaal geen voorstander van, onder andere vanwege de vervelende bijwerkingen, zoals een verminderde eetlust, (nog) slechter slapen, en een verminderde groei. Ook geven ouders vaak aan dat hun kind door de medicatie niet meer zichzelf is en een ‘vlakke’ indruk maakt.

Op school is de medicatie meestal wel een uitkomst. Kinderen zijn de leerkracht en de andere kinderen in de klas niet meer zo tot last. De vraag is of ouders dit een goed argument vinden om hun kind aan de medicatie te zetten. Wel vinden zij het belangrijk dat hun kind beter presteert op school.

Uit een onderzoek van de VU Amsterdam in 2018 blijkt echter dat ADHD-medicatie nauwelijks effect heeft op de schoolprestaties van kinderen. De onderzoekers adviseren behandelaars van ADHD terughoudend te zijn met het voorschrijven van medicatie wanneer zij zien dat de nadruk ligt op de aanpak van teruglopende schoolprestaties. Wanneer er vooral sprake is van storend gedrag kan medicatie wel uitkomst bieden.

Voor meer informatie zie de website van de VU Amsterdam.