QEEG hersenmeting

 Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

EEG en QEEG

Door een uitgebreid QEEG onderzoek te doen, kan worden bekeken of bepaalde activiteit in de hersenen de klachten kan verklaren. Als dat het geval is dan is dat een indicatie om met behandeling te beginnen.

 

Het EEG-signaal wordt gemeten door middel van elektroden die bij uw kind op de hoofdhuid worden geplakt. Het EEG-signaal bestaat uit een mix van snelle en langzame hersengolven. Met speciale apparatuur wordt het EEG-signaal omgezet in een zogenaamd kwantitatief EEG, dit noemen we het QEEG. Het QEEG geeft weer hoeveel snelle en langzame golven er in de hersenen zijn gemeten. Dit profiel van hersengolven kan vervolgens worden vergeleken met profielen die bekend zijn uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Zo past bij een kind met aandachtsproblemen een heel ander profiel dan bij een kind met faalangst.

 

Wat moet u de eerste keer meenemen naar het QEEG onderzoek?

  • BSN-nummer van uw kind
  • Verslagen van eerdere onderzoeken of behandelingen
  • Naam en polisnummer van uw verzekering
  • Een overzicht van eventuele medicatie die uw kind gebruikt

 

Intake


Het QEEG onderzoek wordt tijdens de intake gedaan. Wanneer u met uw kind komt, gaan we eerst kort bespreken wat de klachten precies zijn en wat uw hulpvraag is. Tevens wordt aan uw kind duidelijk uitleg gegeven over de gang van zaken van het QEEG onderzoek.

Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreide hersenmeting. Nadat de elektroden zijn geplakt, worden drie verschillende metingen bij uw kind gedaan. We gaan eerst gedurende 1 minuut met de ogen geopend de hersenactiviteit meten. Vervolgens doen we dit ook met de ogen dicht en tijdens het uitvoeren van een taak, bijvoorbeeld een rekentaak. Zo kunnen we precies zien hoe de hersenen reageren op momenten dat het in rust is of wanneer het juist actief moet worden.

Tijdens de intake laten wij u altijd zien hoe een neurofeedbackbehandeling in zijn werk gaat.