Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

EEG en QEEG

Door middel van een hersenmeting kan worden bekeken of bepaalde activiteit in de hersenen de klachten kan verklaren. Er wordt gekeken naar de verhouding tussen de trage en snelle hersengolven. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met een database van leeftijdsgenoten. 

 

Het EEG-signaal wordt gemeten door middel van elektroden die op de hoofdhuid worden geplakt. Het EEG-signaal bestaat uit een mix van snelle en langzame hersengolven. Met speciale apparatuur wordt het EEG-signaal omgezet in een zogenaamd kwantitatief EEG, dit noemen we het QEEG. Het QEEG geeft weer hoeveel snelle en langzame golven er in de hersenen zijn gemeten. Dit profiel van hersengolven kan vervolgens worden vergeleken met profielen die bekend zijn uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Zo past bij een persoon met concentratieproblemen een heel ander profiel dan bij iemand met angst of stress.

 

Intake


Met het intakegesprek wordt besproken wat de klachten precies zijn en wat de hulpvraag is. Eventueel is het ook mogelijk om van te voren een online intakegesprek te doen, zodat we ons tijdens de afspraak volledig kunnen richten op de hersenmeting. Onder andere bij kinderen die het lastig vinden om lang stil te zitten bij een gesprek, kan dit fijn zijn. Kinderen mogen ook altijd iets te spelen meenemen voor tijdens het gesprek.

Met de hersenmeting wordt een elektrodencap op het hoofd gedaan en wordt er op 22 hersenlocaties gel gespoten. Als de cap goed geprepareerd is, worden er vier verschillende metingen gedaan. We gaan eerst gedurende 3 minuten met de ogen geopend de hersenactiviteit meten. Vervolgens doen we dit ook met de ogen dicht. Om te meten of je brein wordt geactiveerd tijdens het uitvoeren van een taak, wordt er ook nog een rekentaak en een aandachtstaak gedaan. Zo kunnen we precies zien hoe de hersenen reageren op momenten dat het in rust is of wanneer het juist actief moet worden.

Bij jonge kinderen of kinderen die het lastig vinden om voor langere tijd stil te zitten, wordt er soms voor gekozen om een meting te doen tijdens het kijken van een film. Dan is het makkelijker vol te houden en hebben de kinderen meer afleiding.

Tijdens de intake laat ik ook altijd zien hoe een neurofeedbackbehandeling in zijn werk gaat.