Het behandeltraject

 Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

Van QEEG tot gedragsverandering

Wanneer uit het QEEG onderzoek is gebleken dat uw kind geschikt is voor de neurofeedbacktherapie, zullen de eerste behandelsessies van start gaan. In de eerste 3 á 4 sessies wordt nauwlettend in de gaten gehouden of de therapie bij uw kind aanslaat. In dat geval moet er een trainingseffect zichtbaar worden in de hersenactiviteit.

Een effect op hersenniveau is al een indicatie dat er ook in het gedrag veranderingen gaan optreden.

Na elke 10 behandelsessies wordt het behandeltraject geëvalueerd. Er wordt opnieuw een hersenmeting gedaan om inzicht te krijgen in de voortgang op hersenniveau. Aan de hand van gedragsvragenlijsten en een evaluatiegesprek beoordelen we tevens de voortgang op gedragsniveau. Samen met u en uw kind bekijken we of de behandeling goed aanslaat. Dit is een indicatie om de behandeling voort te zetten. Indien nodig passen wij het behandelprotocol aan.

Na 10 á 15 behandelsessies zijn de eerste veranderingen in het gedrag merkbaar. Hier vertellen onze cliënten meer over de effecten van onze behandeling.

Om behaalde resultaten een blijvend effect te laten hebben, zijn er minimaal 20 behandelsessies nodig. Het aantal benodigde sessies varieert en is onder andere afhankelijk van de klachten. Bij kinderen met concentratieproblemen zijn meestal 30 tot 40 behandelsessies nodig om tot een blijvend resultaat te komen. In overleg met u zal worden bepaald wanneer gestart zal worden met een afbouwtraject.