Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

Soms is onduidelijk waarom uw kind op school niet goed tot leren kan komen. Een intelligentieonderzoek is dan vaak de eerste stap om meer inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van uw kind. Zowel de sterk als de zwak ontwikkelde vaardigheden kunnen handvatten geven voor ouders en school.

De WISC-V is een betrouwbare en valide intelligentietest die een uitgebreid beeld geeft van de cognitieve capaciteiten en mogelijkheden van uw kind (6 t/m 16 jaar).

Bij een afname van een intelligentieonderzoek wordt altijd eerst een intake afgenomen om inzicht te krijgen in uw hulpvraag. Vervolgens wordt een afspraak van 2 uur ingepland om de intelligentietest bij uw kind af te nemen. Van het onderzoek wordt een uitgebreid verslag gemaakt met bevindingen en praktische adviezen. Twee weken na het intelligentieonderzoek wordt het verslag met u besproken.

 

Wilt u tevens meer inzicht in de hersenactiviteit van uw kind?

Bij Breinblinker is het ook mogelijk om een intelligentieonderzoek te combineren met een hersenmeting (zie tarieven). In de volgende gevallen kan een hersenmeting naast een intelligentieonderzoek extra inzicht geven:

  • U heeft het gevoel dat uw kind meer kan dan hij of zij laat zien.
  • Uw kind lijkt het niveau op school goed aan te kunnen, maar heeft een traag werktempo. Dit wordt mogelijk veroorzaakt  door een trage informatieverwerking.
  • Concentratieproblemen, faalangst, of depressieve gevoelens hebben mogelijk invloed op de schoolprestaties.
  • Uw kind maakt (korte) momenten een afwezige indruk. Hij of zij staart op zulke momenten voor zich uit of is even niet bereikbaar.