Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

Mensen met Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd, nemen geluiden waar zonder geluidsbron van buitenaf. Zij kunnen geluiden horen zoals rinkelen, fluiten, suizen, piepen, dreunen of kloppen. Als iemand vervolgens meer zijn aandacht richt op het geluid, kan dit leiden tot extra angst en frustratie, waardoor het geluid erger lijkt. Sommige mensen krijgen door de Tinnitus ook andere klachten zoals slaapproblemen en concentratieproblemen.

De oorzaak van Tinnitus is vooralsnog niet bekend. Vroeger werd gedacht dat er iets mankeerde aan het gehoororgaan. Nu wordt eerder gedacht dat de oorzaak van Tinnitus in de hersenen ligt. Overactieve delen van de hersenen geven continu signalen af, terwijl er geen geluid in de omgeving is.

 

Tinnitus in de hersenen en neurofeedback

Bij Tinnitus wordt er vaak afwijkende hersenactiviteit gezien in de temporale hersengebieden waar de primaire auditieve cortex is gelokaliseerd. In dat geval is er een afwijkende perceptie van geluidsprikkels ontstaan. De aandacht en emotionele respons die wordt gegeven aan de geluiden kan ook terug te zien zijn in de frontale hersengebieden. Er kan zowel sprake zijn van een onderactiviteit als van een overactiviteit van bovengenoemde hersengebieden.

Bij Breinblinker wordt middels een hersenmeting de hersenactiviteit uitgebreid in kaart gebracht. Hiermee wordt duidelijk of er vooral sprake is van een overactiviteit of een onderactiviteit van de hersenen. Aan de hand van een uitgebreide analyse van de hersenactiviteit in combinatie met de voornaamste klachten die worden genoemd tijdens de intake wordt een persoonlijk behandelprotocol opgesteld.

 

 

Effecten neurofeedbackbehandeling

Door middel van neurofeedback kan de hersenactiviteit in de temporale hersengebieden meer in balans worden gebracht. Hierdoor verandert de geluidsperceptie en kunnen de waargenomen geluiden worden verzacht. Neurofeedback kan ook helpen meer afstand te nemen van het geluid en de aandacht ergens anders naar te verschuiven. Indien er sprake is van een hoog stressniveau kan er door de neurofeedback meer rust en ontspanning optreden in het brein (zie behandeling bij stress).