Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

Eén op de drie mensen ervaart dermate problemen met slapen dat het functioneren overdag eronder lijdt. Er kan sprake zijn van moeilijkheden met in slaap komen of juist met het doorslapen gedurende de nacht. Daarnaast kan het zijn dat de kwaliteit van slaap onvoldoende is. De slaap is dan bijvoorbeeld niet diep genoeg, waardoor iemand ’s ochtends bij het wakker worden nog vermoeid is.

Tevens bestaan er verschillende slaapstoornissen. Insomnie en Hypersomnie zijn de slaapstoornissen die het meest voorkomen. Insomnie is een ander woord voor slapeloosheid. Er kan hierbij sprake zijn van moeilijk inslapen, vaak wakker worden ’s nachts of vroeg ontwaken in de ochtend. Hypersomnie is als iemand overdag moeite heeft om wakker te blijven, ondanks veel slapen ’s nachts en overdag. Slaapapneu is een stoornis waarbij perioden met een ernstig verzwakte ademhaling of zelfs ademstilstand voorkomt. Narcolepsie is als iemand overdag last heeft van plotselinge, onweerstaanbare slaapaanvallen. Ook wordt hierbij vaak voortdurende slaperigheid gezien en zijn er soms abrupte spierverslappingen, met name bij onverwachte emoties zoals schrik of woede. Bij Restless Legs worden kortdurende schokken van de benen ervaren tijdens de slaap. De bewegingen van de benen zorgen ervoor dat iemand ontwaakt uit de slaap. Van Parasomnie wordt gesproken bij abnormale gedragingen tijdens de slaap. De bekendste Parasomnieën zijn: nachtmerries, slaapwandelen, praten in de slaap, tandenknarsen in de slaap, en angstaanvallen tijdens de slaap (Pavor Nocturnus).

 

Slaapproblemen kunnen ook samengaan met andere klachten. Mensen met ADHD of ADD hebben vaak moeite met in slaap komen. Ook bij een burn-out, stressklachten of een depressie komen regelmatig slaapproblemen voor. Tijdens de behandeling is vaak te zien dat het verhelpen van de slaapproblemen al een heel positieve uitwerking heeft op de andere klachten die ervaren worden.

 

Slaapproblemen in de hersenen en neurofeedback

Bij slaapproblemen kan er zowel sprake zijn van een onderactiviteit als ook van een overactiviteit van de hersenen. Aan de hand van een hersenmeting wordt bij Breinblinker de hersenactiviteit daarom uitgebreid in kaart gebracht, zodat er een persoonlijk behandelprotocol kan worden opgesteld. Wanneer de hersenen overdag onvoldoende actief zijn en eigenlijk al in slaapmodus staan, is het lastig om ’s avonds echt tot slapen te komen. Dit patroon wordt vaak gezien bij AD(H)D. In dit geval is het belangrijk om tijdens de neurofeedbackbehandeling de trage hersenactiviteit te verminderen. Wanneer de hersenen overdag actiever en alerter worden, is het makkelijker om in de avond in slaap te vallen. Vervolgens is het ook weer zo dat het voor iemand die goed geslapen heeft, overdag makkelijker is om geconcentreerd en alert te zijn.

Als er sprake is van te veel stress of piekeren zien we op de hersenmeting vaak een overactief brein. Deze mensen hebben meestal meer moeite met doorslapen. Zij worden gedurende de nacht meerdere malen wakker of zijn in de ochtend al vroeg wakker en kunnen niet meer in slaap komen. Ook wordt ochtendmoeheid vaak genoemd als klacht, wat voortkomt uit een te oppervlakkige slaap. Bij dergelijke klachten zullen tijdens de neurofeedbackbehandelingen  juist de snelle, stress-gerelateerde, hersengolven worden geïnhibeerd.

 

Effecten neurofeedbackbehandeling

Door middel van neurofeedback kunnen slaapproblemen soms redelijk vlot worden verholpen. Mensen merken dan dat het inslapen en doorslapen makkelijker gaat of dat zij weer sneller in slaap vallen als zij ’s nachts wakker worden. Ook kan het zijn dat iemand rustiger en dieper slaapt. Door de verbeteringen in de kwaliteit van slaap, wordt men meer uitgerust en zonder hoofdpijn wakker.  De verbeteringen in de slaap leiden tevens tot een beter dag- en nacht ritme.