Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

Leer- of informatieverwerkingsproblemen

Leerproblemen gaan vaak gepaard met afwijkingen in de hersenactiviteit. Vaak is er veel trage activiteit te zien in de hersenen, maar in het geval van faalangst of stress kan ook te veel snelle hersenactiviteit ten grondslag liggen aan de problemen met leren. Afhankelijk van het type leerprobleem, kan de afwijkende hersenactiviteit terug te vinden zijn in een bepaald hersengebied. Bijvoorbeeld bij dyslexie is er vaak in het taalgebied (links-temporaal) een verstoring te zien.

Met neurofeedback kan niet het leerprobleem zelf (volledig) worden verholpen, maar kan wel de informatieverwerking en aandacht spanne van uw kind worden verbeterd. Hierdoor zal het lezen, spellen of rekenen makkelijker gaan. Een ander voordeel is dat het volgen van neurofeedback aantrekkelijker is voor de kinderen dan het deelnemen aan (lange) begeleidingstrajecten gericht op het leerprobleem. Uw kind hoeft immers alleen maar in een stoel te zitten en spelletjes te doen of film te kijken. Bovendien krijgt uw kind geen huiswerk mee!

 

Neurofeedback is heel goed te combineren met andere begeleiding of behandeling. Door de verbetering van de aandacht en informatieverwerking zal uw kind meer oppikken van de begeleiding, sneller resultaten boeken en daardoor ook meer plezier beleven. Neurofeedback kan het leren weer leuk maken!

Een aantal voorbeelden van gedragsveranderingen door de neurofeedback waardoor het leren en naar schoolgaan weer leuk wordt voor uw kind:


  • Verbetering van de concentratie, focus, en aandacht waardoor het leren makkelijker wordt
  • Meer rust in het hoofd, waardoor er ruimte in het hoofd komt om te leren
  • Beter slapen, bijvoorbeeld makkelijker in slaap komen, waardoor uw kind zich op school meer uitgerust voelt
  • Betere en snellere informatieverwerking, wat ook tot minder frustratie leidt bij het leren op school
  • Meer open in sociale contacten, bijvoorbeeld makkelijker praten over gevoelens of beleving, waardoor ook de leerproblemen ook makkelijker bespreekbaar kunnen worden gemaakt
  • Meer zelfvertrouwen en een betere stemming, waardoor uw kind zich in het algemeen lekkerder in zijn/haar vel voelt