Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben een achterstand met lezen en spellen op woordniveau die niet passend is bij hun cognitieve capaciteiten. Deze achterstand is hardnekkig en blijft ook bestaan wanneer extra begeleiding op school wordt gegeven. Het leestempo ligt laagt of het kind maakt juist veel radende leesfouten. Met spelling worden er fouten met de letters en spellingsregels gemaakt, vooral wanneer het om de toepassing gaat. Vaak is er sprake van een automatiseringsprobleem. Dit is meestal niet alleen het geval bij het leren van de letters en spellingsregels, maar ook bij het leren van tafels en klok kijken. De fonologische vaardigheden, oftewel het bewerken van klanken, zijn veelal zwak ontwikkeld.

Sommige kinderen met dyslexie hebben tevens een zwak werkgeheugen en concentratieproblemen.

 

Dyslexie in de hersenen

Bij dyslexie is de activiteit van de hersenen vertraagd. Bij sommige dyslecten is er over het gehele brein sprake van onderactiviteit. Bij anderen is de vertraging alleen in de hersengebieden die betrekking hebben op de taal.

 

Dyslexie en neurofeedback

Wanneer uit de hersenmeting is gebleken dat er inderdaad sprake is van veel trage hersenactiviteit kan gestart worden met neurofeedbacktherapie. Uit de wetenschappelijke onderzoeken die bekend zijn over het gebruik van neurofeedback bij dyslexie komt naar voren dat niet zozeer de dyslexie kan worden verholpen, maar dat door een verbetering in de aandachtsprocessen en informatieverwerking kinderen beter gaan lezen en spellen.

Breinblinker is gespecialiseerd in het werken met kinderen met dyslexie en heeft in het verleden tevens een kleinschalig onderzoek gedaan bij kinderen met een diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie. Hieruit is naar voren gekomen dat de kinderen die zowel dyslexiebehandeling als neurofeedbackbehandeling kregen meer vooruitgang boekten op het gebied van tekstlezen en spelling.

Aangezien de hersenen een trainingsproces moeten ondergaan, zijn er meerdere sessies nodig voordat de effecten merkbaar zijn. Voor een blijvend resultaat in de hersenactiviteit is het nodig om frequent en voor langere tijd te behandelen (zie behandeltraject).

 

Effecten neurofeedbackbehandeling

Door de neurofeedback kunnen de informatieverwerking, het concentratievermogen en het werkgeheugen worden verbeterd. Dit heeft een gunstig effect op het lezen en spellen en kan er tevens toe leiden dat het kind meer baat zal hebben bij de (extra) lees- en spellingsbegeleiding op school.