Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

Eén van de meest voorkomende ziektebeelden bij volwassenen is depressie. Wanneer een neerslachtige bui wat langer aanhoudt en ernstige problemen veroorzaakt, kan er sprake zijn van een depressie. Een depressie kan variëren van licht tot ernstig.  Wanneer je vermoedt dat je een depressie heeft is het belangrijk dat  contact op te nemen je huisarts. De huisarts kan er voor zorgen dat je snel de juiste hulp krijgt. Bij een zware depressie is neurofeedback niet de juiste behandeling, bij een lichte depressie kan neurofeedback verlichting brengen en de stemming aanmerkelijk verbeteren.

 

Hersenmeting bij depressie

Zowel bij een depressie als bij angststoornissen wordt meestal voor (frontaal) en achter (pariëtaal)  in de hersenen een asymmetrie in de hersenactiviteit gezien. Links zijn de hersenen dus anders geactiveerd dan rechts.

In het geval van depressie is vaak een onderactiviteit zichtbaar die links frontaal groter is ten opzichte van  rechts frontaal en andersom rechts pariëtaal groter is ten opzichte van links pariëtaal.

 

Depressie en neurofeedback

Wanneer er sprake is van een lichte of matige depressie, behoort neurofeedback tot een goede behandelmogelijkheid. Ook als je zo nu en dan een depressieve episode meemaakt en de depressie is aan het terugkeren, is neurofeedback een behandelmogelijkheid. Bij regelmatige somberheid, maar ook ter ondersteuning van de afbouw van medicatie kan neurofeedback worden ingezet. Overigens gebeurt de afbouw van medicatie altijd onder de verantwoordelijkheid van een daartoe bevoegde arts (bijvoorbeeld eigen huisarts of psychiater).

Tijdens de intake wordt er aan de hand van een hersenmeting gekeken of je klachten overeenkomen met de hersenactiviteit. In dat geval is er een indicatie voor neurofeedback en op basis van de uitkomst van de intake kan de behandeling ingezet worden.

 

Resultaten van neurofeedback

Er is inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van neurofeedback bij depressie en somberheid.  De resultaten zijn positief. Door middel van neurofeedback kan de stemming, het energieniveau, het concentratievermogen, en het zelfvertrouwen verbeteren. Daarnaast kunnen vermijdend gedrag en slaapproblemen verminderen.