Persoonlijke benadering

 Wetenschappelijk

 Kwaliteit

 Onderzoek

Bij ADHD is er een gebrek aan aandacht, waardoor iemand snel afgeleid raakt en bijvoorbeeld moeite heeft met het opvolgen van aanwijzingen. Problemen hebben met het organiseren van taken en activiteiten, veel fouten maken, dingen kwijt raken en vergeten komen vaak voort uit dit aandachtstekort.

Tevens is er sprake van hyperactiviteit wat zich uit in druk gedrag zoals onrustig bewegen, vaak opstaan van zijn/haar plek, moeite hebben met rustig spelen en veel praten.

Impulsiviteit is een derde verschijnsel dat hoort bij ADHD. Antwoord geven voordat de vraag is afgemaakt, moeite hebben om op zijn/haar beurt te wachten en het verstoren van andermans bezigheden worden hierbij vaak gezien.

 

ADHD in de hersenen

Bij ADHD is de activiteit van de hersenen meestal vertraagd. De hersenen staan eigenlijk in een soort slaaptoestand wat zich bijvoorbeeld kan uiten in concentratieproblemen, effectief leren en problemen met de executieve functies. Opvallend is de bewegingsonrust die ook vaak gezien wordt bij veel trage hersengolven. Verklaring hiervoor is dat door te bewegen de hersenen beter wakker gehouden worden, waardoor het makkelijker is om te concentreren. Het druk bewegen van mensen met ADHD, bijvoorbeeld in de klas, heeft dus een functie.

Wanneer de hyperactiviteit in het gedrag overheerst kan er soms ook sprake zijn van te veel snelle hersengolven.

 

ADHD en neurofeedback – een behandeling zonder medicatie

Wanneer uit de hersenmeting is gebleken dat er inderdaad sprake is van veel trage hersenactiviteit kan gestart worden met neurofeedbacktherapie. Kinderen met ADHD vinden de neurofeedbackbehandelingen meestal erg leuk. Zij kunnen hun aandacht vaak goed bij de films houden en reageren vaak goed op de beloningen die zij krijgen.

In de reguliere zorg wordt ADHD vaak behandeld met medicatie. Neurofeedback is een goede alternatieve behandeling, waardoor het gebruik van medicatie soms niet of in mindere mate nodig is of kan worden afgebouwd. Uit wetenschappelijk onderzoek bij meer dan 500 kinderen is gebleken dat neurofeedbackbehandeling bij ADHD langdurige positieve effecten heeft (zie Brainclinics voor het volledige artikel). Bovendien werd in de resultaten een tendens gezien dat de voordelen van neurofeedback verder verbeterden aan het einde van de behandeling tot de follow-up, wat niet het geval was voor de andere behandelingen.

Aangezien de hersenen een trainingsproces moeten ondergaan, duurt het bij neurofeedback langer voordat de effecten merkbaar zijn (zie behandeltraject). Neurofeedback heeft echter, in tegenstelling tot medicatie, een langdurig effect. Daarnaast heeft neurofeedback geen schadelijke bijwerkingen, wat bij medicatiegebruik wel het geval kan zijn.

Neurofeedback kan ook worden toegepast tijdens het gebruik van medicatie. De effecten van de neurofeedback worden dan vooral zichtbaar wanneer de medicatie is uitgewerkt. In overleg met de behandelend arts kan worden gekeken of de medicatie op den duur kan worden afgebouwd.

 

Effecten neurofeedbackbehandeling

Door met neurofeedback de hersenen actiever te maken wordt het makkelijker om te concentreren, belangrijke informatie te filteren en tot effectief leren te komen. Mensen zitten lekkerder in hun vel, omdat zij meer rust ervaren in hun hoofd. De buitenwereld merkt vaak dat er minder onrustig gedrag is. Vaak wordt iemand ook beter bereikbaar, waardoor hij of zij makkelijker aanspreekbaar wordt in het gedrag. De kwaliteit van slaap neemt veelal toe, wat de gedragsveranderingen overdag versterkt.